Nhằm lập thành tích cháo mừng kỉ niệm 46 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân 19/4/197219/4/2018 Trường THCS Tăng Bạt Hổ tổ chức mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới.

Đối tượng tham gia là những đội viên ưu tú, suất sắc của các Chi đội trong Liên đội có ngày sinh từ tháng 4 năm 2003 trở về trước, có thành tích học tập đạt loại trung bình, hạnh kiểm tốt trở lên và tham gia các phong trào, hoạt động Đội do Liên đội và nhà trường tổ chức.

Từ danh sách học sinh mà giáo viên chủ nhiệm đưa lên, nhà trường đã mở lớp cảm tình đoàn vào ngày 22/3/2018 cho 44 học sinh. Các em đều có ý thức vươn lên, mong muốn được làm một Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ngày 4/4/2018, nhà trường đã tổ chức kết nạp Đoàn viên mới cho tất cả các em đã tham gia học cảm tình đoàn.