Nhân dịp kỷ niệm 90 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931- 26/3/2021, Liên Đội THCS Tăng Bạt Hổ có nhiều hoạt động chào mừng:

1. Tham gia dự thi viết bài tìm hiểu Lịch sử vẻ vang của Đoàn. 

 

2. Phối hợp với Đoàn TN tổ chức lớp học cảm tình và kết nạp cho 30 Đội viên ưu tú đủ tuối vào Đoàn. 

3. Xây xựng công trình măng non" Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ" ( trị giá 4 triệu đồng)