Để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, tập thể lớp 8A1 trường THCS Tăng Bạt Hổ đã có buổi hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Em yêu biển đảo"

Qua buổi hoạt động ngoại khóa này, các em đã có được những nhận thức sâu sắc hơn về vùng biển Việt Nam, tự hào với tinh thần dân tộc không chịu khuất phục trước giặc xâm lăng.