Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Bình Định
binhdinh-thcstangbatho@edu.viettel.vn