Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Tháng 11 : 879
Năm 2022 : 6.278
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   bichthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 29/11/2002

 • Nguyễn Hữu Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   toanthangdaiichi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 15/09/1994

 • Võ Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   truongtbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 05/09/1995

 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   kimoanhtbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 20/09/2016

 • Nguyễn Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thaitbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 05/09/2010

 • Nguyễn Thị Thanh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhthanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 13/01/2011

    

Video Clip
Văn bản mới