Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 11 : 878
Năm 2022 : 6.277
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   ntphuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 20/09/2016

    

 • Nguyễn Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vannam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 07/01/2009

 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   bsthao1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 10/09/2002

 • Đào Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - GV Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dvnghiatbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 05/09/1992

 • Lưu Thanh Minh Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   minhthuyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/01/1997

 • Trần Nhật Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhhoaian@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/1996

 • Văn Thị Thúy Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Email:
   vanthithuyanh79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/2012

 • Huỳnh Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   cothuantbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/10/2003

 • Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vanthuanhan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/10/2001

 • Đinh Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   minhnguyet1702@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/2012

Video Clip
Văn bản mới