Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 677
Năm 2021 : 5.066
 • Đặng Đình Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dinhvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 12/10/1993

 • Phạm Trung Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   trunghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/10/1989

 • Nguyễn Văn Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vansutbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/08/2004

 • Huỳnh Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - GV Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vanthanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/1992

 • Trần Quang Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   quangluong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 15/09/2002

 • Võ Thị Bích Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ngvansieng@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 15/09/2002

 • Bùi Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   trangtangbatho@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 02/06/2000

 • Mai Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa - Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01655268959
  • Email:
   kimtrong_h@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/10/2003

 • Huỳnh Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0917170572
  • Email:
   gianghia020809@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 15/09/2002

Video Clip
Văn bản mới