Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Tháng 11 : 879
Năm 2022 : 6.278
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thamthamtham@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/2003

 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 16/08/2006

 • Bùi Thị Thanh Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách Đội - GV Nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tramtbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Về trường năm học 2017 - 2018

 • Đặng Văn Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dangvannga1966@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/2004

 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thicuc1968@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 02/09/1995

 • Bùi Thị Minh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   minhchien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/10/2001

 • Tô Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tothihongvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/2004

 • Nguyễn Thị Ngộ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - GV nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nguyenthingo70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/11/1999

Video Clip
Văn bản mới