Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Tháng 12 : 80
Năm 2023 : 6.280
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tranngoccainu369@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/11/2000

 • Nguyễn Văn Rốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   rot.thcstbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 25/07/2003

 • Phạm Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   minhphuongtbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 09/09/1995

 • Trần Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - GV Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuynga.71tbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/03/1996

 • Trần Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuthuytbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 15/09/1991

 • Bùi Thị Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhducthanh72@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 07/01/2009

Video Clip
Văn bản mới