Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Tháng 12 : 80
Năm 2023 : 6.280
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Email:
   ntphuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 20/09/2016

    

 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tranngoccainu369@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/11/2000

 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   bichthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 29/11/2002

 • Nguyễn Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vannam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 07/01/2009

 • Đặng Đình Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sử - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dinhvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 12/10/1993

 • Nguyễn Văn Rốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   rot.thcstbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 25/07/2003

 • Phạm Trung Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - GV Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   trunghung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/10/1989

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thamthamtham@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/09/2003

 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhvan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 16/08/2006

 • Nguyễn Văn Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vansutbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 01/08/2004

 • Bùi Thị Thanh Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách Đội - GV Nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tramtbh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Về trường năm học 2017 - 2018

 • Nguyễn Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   bsthao1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ngày về trường 10/09/2002

Video Clip
Văn bản mới